Vega A850 差電位有問題

本帖最後由 leokoo 於 2014-10-30 12:31 編輯

我用左一段時間,今日發覺差唔到電,先知道差電位銅片爛左,有邊度可以平 d整??
唔想整太貴,之前有師兄話華強有得賣個充電位果制,可以提供地址或網址??