A860K 黑磗

小弟部 Vega a860k 突然無故自動關機, 跟著全無反應開不了機, 插電腦只認出 qhsusb dload,曾按網上教學嘗試qpst底層救磚但不能成功,似是字庫有問題,請問各位師兄那里整韓水較平及可信? 見最近有4.4更新,希望修好能再用多一排,謝謝指教。

師兄,整好了嗎?是真的無原故嗎?

via HKEPC Reader for Android

TOP

未,諗住去華強整,但未試過,希望有師兄教路。
唔算即死,boot到一兩次,但好快reboot或死機,跟住就變黑磗

TOP