[G3 問題] 無線充電時會自動開機 !!!

部機明明已經熄機左成分鐘先放上去個無線座充上面, 一放上去就自己開機.

有冇朋友知係乜事 ?

自己開機係點?
普通嘅開機定係開著個mon show差緊電嘅畫面
我個部係熄咗機之後充電會自己著mon show 充電個畫面

普通插線充會唔會咁?

via HKEPC Reader for Android

TOP

本帖最後由 BillGay 於 2014-11-9 17:33 編輯
自己開機係點?
普通嘅開機定係開著個mon show差緊電嘅畫面
我個部係熄咗機之後充電會自己著mon show 充電 ...
losiukit1 發表於 2014-11-9 17:21直情係開晒機可以一般使用, 唔係只SHOW 充電. 個座充係 LG 原廠

插線就冇問題

TOP

直情係開晒機可以一般使用, 唔係只SHOW 充電. 個座充係 LG 原廠

插線就冇問題 ...
BillGay 發表於 2014-11-9 17:30

咁我就唔知啦,我冇g3,自己部機無無線充電via HKEPC Reader for Android

TOP

無線充電係會開機, 我幾部唔同牌子但有qi 都一樣

TOP

無線充電係會開機, 我幾部唔同牌子但有qi 都一樣
edwardckc 發表於 2014-11-9 20:28    我另一部Note 3 唔會

TOP

note3?
你貼接收貼定換底殼?

TOP

note3?
你貼接收貼定換底殼?
edwardckc 發表於 2014-11-13 19:10    兩部. 一部充電貼, 另一部原裝開窗蓋. 兩部都冇自動開機.

TOP