deleted

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:39 編輯

deleted

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我都放梗兩隻

TOP

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:39 編輯

deleted

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:39 編輯

deleted

TOP

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:39 編輯

deleted

TOP

本帖最後由 beenoliu 於 2015-6-10 16:31 編輯

回覆 6# skywavez
放心啦,我之前都有黑、白各一隻。
一隻黑色有一年保養 (喺銀城換),$350 冇人吼,只值 $300;
一隻白色冇保養 (因為係白蘆薈送嘅贈品),$300 冇人吼,只值 $250......
係差唔多價架啦

TOP

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:40 編輯

deleted

TOP

我兩款四舊咋。

TOP