G4仲會唔會有新色出?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽


餘下兩隻只有單底蓋賣

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

hk都出左好多隻色了

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我返而想要白色底蓋,但只得韓版有

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

其實依家有邊幾種色??

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

官網呢d,再加新出既黃色都粉紅
gigikkk000 發表於 2015-8-4 19:32

又真係好多色喎

TOP