LG G3 D858HK 數據漫遊問題

想問一下各位Ching有無遇過以下LG G3  D858HK有關漫遊數據的問題?

早幾天用D858HK系深圳灣口岸過關去深圳, 未過關前開了本地數據, 但過關時忘記關閉數據(我手機在雙咭設定中没有剔“數據漫遊”)及沒有再使用手機. 但我過關後約十分鐘再使用手機時發現網絡商已轉了中聯通(即Logo 已顯示R), 但發現仍然有3G上網Logo, 而且數據箭咀向上(有沒有向下我就不清楚), 但我看見後已立即關掉數據. 但是否代表已用了數據漫遊?

我之前是用Sony的. 我一過關時如開了數據, 一轉漫遊時, 系統會即時警告我及立即替我關掉漫遊數據. 但 LG 是否會這樣? 我看不到它有任向警告提示...

有經驗的Ching 可告知嗎?Thanks!

其實唔開data 都會show 3g 個logo 出里架?

TOP

唔開data系唔會有3g上網了logo的。但我開左data 後有無數據漫遊(已關數據漫遊選項)度就真系唔多清楚...但我見系有上網logo的。如果系的話, 部電話可以掉得了...一次中招分分鐘幾部電話...

TOP