G4 淘寶電池或代用電池

有冇人買過淘寶的原廠電,見$65一塊,唔知係咪一定流?如果唔買所謂原廠電,副廠電買邊隻好?

見到有間專賣水貨既領X有好多LG電池
好過淘流野

TOP

回覆 2# sailoralan


    問題係領x 的貨源是否肯定堅野?

TOP

有冇人買過淘寶的原廠電,見$65一塊,唔知係咪一定流?如果唔買所謂原廠電,副廠電買邊隻好? ...
kkfon 發表於 2015-11-27 21:25


大陸嘅所謂原廠電,九成都係假。
真係要買嘅話,買返較出名嘅副廠電會較佳。如︰品勝,飛毛腿或近期比較多師兄推嘅Nohon。

TOP

淘寶的原廠電,真係買唔過,部spare 機差滿無用幾日,d 電走左30%.

TOP

如果係香港買代用電,邊隻牌子好,同埋邊度買會平同有信譽thx

TOP

大陸嘅所謂原廠電,九成都係假。
真係要買嘅話,買返較出名嘅副廠電會較佳。如︰品勝,飛毛腿或近期比較 ...
mdws2002 發表於 2015-11-28 00:39


品勝,飛毛腿好似都無出G4電

TOP

回覆 7# sailoralan


    副廠見諾x 外,未見其它

TOP

淘寶有幾間專賣LG配件嘅無問題。我買過二塊同充電器。唔好揾太平個啲,無論點吹都係水。

via HKEPC Reader for Android

TOP

最幣連品勝,飛毛腿呢 d 都被假冒呢, 印張貼紙係幾容易既事.

TOP