S7/7e南韓首兩天賣出十萬台

首天六萬次天四萬
7和7e比例為6:4

回復 1 #cpk

算多定少?


via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 2# skywavez
文章指比預期好

TOP

回覆 1# cpk


    韓國佬講野吾好太應真.... 佢地請好多打手...

TOP

香港s7e賣到斷貨 先達都有回收價

TOP

香港s7e賣到斷貨 先達都有回收價
lkh_214 發表於 2016-3-15 05:37


其實係賣到斷, 定大店運晒返內地, 定***出貨少, 真係唔知

TOP

真係唔知

TOP

大陸都未有得賣,而且又貴過香港。
現時有需求都正常的

TOP

其實係賣到斷, 定大店運晒返內地, 定***出貨少, 真係唔知
akitohk 發表於 2016-3-15 05:58

理得佢係貨小定其他問題,佢有價就代表有需求,又唔見 LG 有價?

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 9# woodywalker


    因為連貨都未出,地區發布會都未有....

TOP