LG G3 啱啱過保養就壞

用左一年多一個月, 昨日玩玩下機就HANG左, 要拆電先可以開得返部機, 今朝又嚟多次, 但今次開返, 玩多一陣又係咁。玩多幾次REBOOT, 就連去到開機LG LOGO就HANG。
我HANG RESET左部機都係咁~~~唉~~~以後都唔買LG

死rom?

TOP

用左一年多一個月, 昨日玩玩下機就HANG左, 要拆電先可以開得返部機, 今朝又嚟多次, 但今次開返, 玩多一陣又 ...
zenki2k 發表於 2016-4-1 16:54


都好睇你點用, 好多人用G3都好正常, 你咁岩黑仔都無辦法:(

TOP

死rom?
tommy913 發表於 2016-4-1 16:55


唔知呀, 依家唔開wifi同data好似可以唔reboot

TOP

本帖最後由 zenki2k 於 2016-4-1 17:16 編輯
都好睇你點用, 好多人用G3都好正常, 你咁岩黑仔都無辦法:(
fatau1 發表於 2016-4-1 16:57


我都好錫部機架, 差電都係關機先差架, 又未跌過落地

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

都好睇你點用, 好多人用G3都好正常, 你咁岩黑仔都無辦法:(
fatau1 發表於 2016-4-1 16:57


我老婆部3叔轆屎, 又跌又撞除左係花左同凹左, 都玩左兩年重好正常。

TOP

關機叉電咁得意?
midtor 發表於 2016-4-1 17:12


聽聞冇咁傷電, 買左一粒電咋

TOP

我老婆部3叔轆屎, 又跌又撞除左係花左同凹左, 都玩左兩年重好正常。
zenki2k 發表於 2016-4-1 17:13


我用LG VU2主機用左2年幾, 之後後備, 依家一個月用佢幾次都好正常
當佢主機之前亦都只係用六百幾蚊二手收返黎, 又撞又拆機清塵。
其實亦都有人用其他牌子機幾個月就壞, 所以我先話你黑

TOP

試下叉住電用
可能舊電壞

TOP