360 N4 手機

4G Ram、十核心 MTK X20 處理器:
http://xw.qq.com/digi_tech/20160509050682/DIG2016050905068202
¥899 起

360黎D公司跟本用唔過...

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

呢部機最岩番大陸用,以毒攻毒

我係大陸用360防毒

via HKEPC Reader for Android

TOP