Oneplus 3 影相同電量得唔得?

影相佢靚唔靚?
如果同 sony xa/x, 紅米 note 3 同華為 P9 比?
LG, samsung 同 htc 好似要好貴先有靚相機

另外, 佢電得 3000, 係咪好快冇電?
佢個dash charge 好似要用埋佢條線先得, 唔買大陸版又冇咁多 band support, 兩難

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP