note 5 64 gb換電

未過保, 想問下電池冇壞, 只係續航力低左少少, 係咪可以過保前上三星免費換電?

電應該半年。 手機先一年。

TOP

回覆 2# getronics
內置保一年

TOP

如果只係低左少少.... 我諗都幾難換比你

TOP