HTC A9 用咩行動電源好?!

有無邊款行動電源推介?
我小米個款差2.1A 好慢有时仲差晤起....
唔好推D又厚又重嘅.... 帶唔到出街

你係度到2.1A都差唔起定講緊見到個output 係2.1A?

照計2.1A咩都夠,好大機會係條線問題

TOP

如果兄要差電快就去睇QC3.0嘅行動電源
QC3比 QC2.0 充電快 27%,而比 QC1.0 更可快 2 倍
QC快速產品 市面有:
ASUS ZenPower 10050mAh (QC2.0行動電源)
Infinity QC812 12000mAh (QC3.0行動電源)
Aukey CC-T7快速充電器 (QC3.0車用)
Choetech QC3.0多埠快速充電器(QC3.0坐枱)
呢幾款系比較好嘅

TOP

小米高配版

TOP

等小米移動電源2

TOP

有無邊款行動電源推介?
我小米個款差2.1A 好慢有时仲差晤起....
唔好推D又厚又重嘅.... 帶唔到出街 ...
daisy2011123 發表於 2016-10-11 17:10

2.1 推唔起?? 搵12v 3a 唔好要5v 一定得

TOP

ZMI 5000mAh - QB805
夠細, 又有QC

TOP

ZMI 5000mAh - QB805
夠細, 又有QC
kingkiu 發表於 2016-10-19 09:28

柴米5000/10000,兩隻我都有,10000唔係重5000好多,但電量多一倍,我推薦10000

via HKEPC Reader for Android

TOP

柴米5000/10000,兩隻我都有,10000唔係重5000好多,但電量多一倍,我推薦10000

via HKEPC Reader for An ...
kwanyan 發表於 2016-10-19 12:50

我自己兩隻都有,但用5000 多,5000 充到一次多對我黎講夠用,所以真係好睇你點用

via HKEPC Reader for Android

TOP

我自己兩隻都有,但用5000 多,5000 充到一次多對我黎講夠用,所以真係好睇你點用

via HKEPC Reader for ...
kenlau 發表於 2016-10-20 11:18 AM


同意.
HTC A9 用家, 帶5000 出街都未必需要用.
帶隻咁重既10000 為咩.

TOP