Massdrop LG v10

唔知Massdrop LG v10會幾時出??幾時有DISCOUNT

回覆 1# 孤寂使者

機已經去到V20,如果呢個時候連V10嘅殼都未出,我估應該唔會出架啦

TOP