SMS no. 64506040

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

咁得人驚

via HKEPC Reader for Android

TOP

收多你少少錢, 算數啦

TOP

有人話個果個唔知乜鬼 小米帳號 定 小米雲 會咁?
你無用過其他米牌機又有過咁嘅經歷?

TOP

睇實D戶口~~~

TOP

本帖最後由 tse111 於 2016-12-12 12:54 編輯

你先去看看有什麼應用使用了簡訊的權限(特别看到十五日後安了什麼應用)
也可到電話信息看看有什麼應用在這些的簡訊發出時是執行中

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

你換卡,佢問你啟用S1M卡,問你啟用Mi message,開find device. 你按0K都會發一個短信。

TOP

小米免費簡訊,新機/刷完機佢都會發一個認証短訊

TOP

所以我自己用小米都避開唔用小米雲,個d AC

TOP