ZenFone 2 NFC 又失靈

之前有師兄講不能雙咭
結果單卡可以

昨天去澳門時, 換了SIM

回來後又失敗了
現在單卡開NFC都冇反應
八達通都唔得

有冇師兄知點解???

我雙卡用到NFC


via HKEPC Reader for Android

TOP

唉, 經常都係咁, 時得時唔得, 最神奇係我到E+都唔知係咩事
永遠都係你最需要佢時先失靈(巴士上,地鐵出閘前)

TOP

我又試下先

TOP

牙石。。。

TOP

CHING係咪呢部

TOP