Galaxy a9 pro sim2收唔到短訊

有無師兄用緊有呢個問題

回覆 1# wwfandrew

沒有問題, 只要有訊號, 兩張 sim 都可以收到SMS

TOP

沒有問題,家人買返來就一直插兩張卡,睇落好全正常

TOP