s7開左個(附近裝置掃描)係咪可以自動同我連到藍牙耳機?

開左個(附近裝置掃描)係咪可以自動同我連到藍牙耳機?但我開左附近裝置掃描,再開藍牙耳機都冇任何反應??係咪我部s7有問題?

via HKEPC Reader for Android

你個藍牙耳機同電話配對左未?
未配對看下藍牙耳機說明書如果配對 (隻隻MODEL藍牙耳機配對方法都不同)
己配對後   -   電話開啟藍牙 同開藍牙耳機電源後 按藍牙耳機ANSWER 會自動接

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

pairing左,大家都開左籃牙會自動連到。
但係s7有個叫附近裝置掃描開關,佢寫住(掃描附近的裝置以連接並輕鬆設定。出現可以連接的裝置時、 您將收到通知。此功能使用藍牙低功耗掃描、 即使此裝置已關閉藍牙。)
即係手機唔開藍牙都detect到,但係我開左佢冇開藍牙係完全冇反應

via HKEPC Reader for Android

TOP

本帖最後由 s84292 於 2017-3-10 11:23 編輯
pairing左,大家都開左籃牙會自動連到。
但係s7有個叫附近裝置掃描開關,佢寫住(掃描附近的裝置以連接並輕 ...
mgodmnr 發表於 2017-3-10 11:05


首先你個藍芽耳機需要支援呢項功能

呢個功能叫低功耗藍芽功能,IPHONE由4S開始支援, ANDROID 由5.0開始正式支援
呢個功能只係方便你配對,如果你部機已經配對左,佢唔會再通知你
=============================================
在設置選項中有“附近設備掃描”功能,描述中寫道:“掃描附近能夠連接的設備並輕鬆進行配對。
當有設備能夠連接的時候你會受到通知。這項功能使用藍牙LowEnergy掃描功能,
哪怕在手機中關閉藍牙功能依然能夠保持工作狀態。”

但是GalaxyS7/S7edge用戶基本上不需要擔心這項功能會對產品續航產生太大影響。首先Google在Android係統中對使用藍牙4.0+來搜索藍牙LE設備有著嚴格的設置。根據Android開發者網站顯示:
因為掃描是電池密集消耗動作,所以應該遵循以下原則:
●在找到所需設備之後,立即停止掃描
●絕對不能進行重複掃描,設置掃描的時間限製。如果此前已經配對的設備移出連接範圍,那麽繼續掃描無疑隻會消耗電量。
如果用戶確定不需要這項功能,可以通過設置》無線和網絡》更多》附近設備掃描中選擇關閉。

TOP

回復 5 #s84292

好詳細,唔該哂

via HKEPC Reader for Android

TOP