asus zenfone 3 zoom 有冇人用過?

好唔好用?
影相得唔得? 同其他機 (S7/8, Note 7, XZ-series, U Ultra/U11, P9/9+/P10/10+/Mate 9) 比, zf3 zoom 爭幾遠?
有人像模式未?

好唔好用?
影相得唔得? 同其他機 (S7/8, Note 7, XZ-series, U Ultra/U11, P9/9+/P10/10+/Mate 9) 比, zf3  ...
mlyu 發表於 2017-6-9 07:02    asus zenfone 3 zoom   唔好買  you tube  話有人用過舊電差得好慢  質量  有事用5夠1個月入廠


u11  e期最好

TOP