google assistant認唔到標點符號

語音set做廣東話+US/UK,
認廣東話d字方面好ok, 講標點符號的話佢就直接出文字....用英文都唔得.... 好唔方便

請問好咩解救?謝謝