ANDROID 手機可唔可以咁做到......

本帖最後由 fai3600 於 2019-3-25 21:49 編輯

我地電腦如果HDD 有問題都可以找一個新的HDD 做全碟咁CLONE
再要求高D可以找2 BAYS 硬碟台(如祼族) 咁完全1BIT BIT 咁抄過去做到完全一樣

但如果要搞既係手機又可唔可以買一張大過手機ROM 的SD卡用軟件完全CLONE 咁
再拿返個SD卡去做返D救DATA   調轉用手機來救DATA , 完哂所有救機後
就CLONE 返SD 卡備份左既個刻狀態去返手機到?

因為ANDROID 手機E+連去電腦通常都唔會好似手指或外置HDD 咁有個DRIVE
咁係救DATA 上就好唔方便同可用既救機軟件都少左好多了..........

唔知有冇師兄知? 如果SD 卡CLONE 到咁就算唔係救機而用來做定期備份都好呀!! 唔該哂各位!!

TOP

我地電腦如果HDD 有問題都可以找一個新的HDD 做全碟咁CLONE
再要求高D可以找2 BAYS 硬碟台(如祼族) 咁完全1 ...
fai3600 發表於 2019-3-25 21:47


呢個部分通常我都係用TWRP Recovery嚟完成。

TOP