CHROME分頁冇左縮圖??

部電話冇更新過...但個CHROME分頁變左一行行
請問有冇師兄知道點解決
謝謝
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

設定->協助工具,

使用簡易檢視模式查看開啟的分頁嗰度取消個剔

TOP

設定->協助工具,

使用簡易檢視模式查看開啟的分頁嗰度取消個剔
EGG 發表於 2019-4-15 22:29


Ok左
唔該晒

TOP