iphone 性價比高係因為二手回收價高. 所以好多人先覺得平.
但如果以買一件電器用到死. 其實 ip 都係貴價品. 而且 , 同 AN 機分別真的好少.
如果你5年之前出呢個 post , 我會建議買IP , 因為真係穩定好多.
現在~其實都分別不大, 但價錢就分別好大啦.

TOP