iphone 4唔想賣畀先達收機佬,可以點Jack ?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽

TOP

唔係下下都要食到盡丫嘛...

TOP

真係要入多黎一鑊至得
你咁貪得無厭我又姑且問下你 你有幾多貨可以交比莊?
如果得十部八部就唔好出黎獻世 做番自角色應該做d野
因為我舊老細個倉閒閒地都有八百幾-千幾部在手 佢都唔敢話自己係莊

TOP

唔想賣畀先達佬, 返而係因為佢地臭串

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

咁你咪放上yahoo度賣lor...
你估大莊好得閒?出黎接你果少少貨

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

最好做係自己直接放比買家,但係好煩的

大莊電話比你都無用
你根本比唔到咁多貨人

唔想比先達佬咪比uwants佬
有本事就自己去找外國水貨佬

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP