iphone 個芒裂咗,保養期內,有冇得賠新的 ?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

點解唔簽?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

最好打去保險公司問清楚,不過你唔俾保險公司report人地點幫你claim?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

唉,,,,,,,,,,,,,

TOP

好煩,同一條問題周圍問,又錯區
docomo 發表於 2012-5-23 22:51    人地冇分啊嘛

TOP