airjacket

有冇人用緊,今日去studio a買條友唔識裝幫我裝果陣卡住左除又除唔到入又有個角套唔到入去,而家想除好似好難除有冇人成功除到