Block telephone number

請問有方法把blocked telephone number 一次清掉嗎?
現在要一個個做很麻煩!

無...

所以我都轉返Z3, 可以裝小熊, 等iphone有jb先買

一係要join電訊商拒收廣告來電plan..

TOP

琴日我都有同一問題,GOOGLE / ICLOUD都無辦法DELETE入面既RECORD,最尾都只可以人手遂條刪。

刪既話最好係係底刪上黎,係最頂開始刪會唔知點解有時刪唔到。

TOP

我也覺很麻煩,想不到出咁多代這個問題還是一樣,

TOP