iPhone 可唔可以用到2年以上?

有冇人可以兩年甚至三年至換手機一次?
我發覺自己差不多一年至一年半就會手機,由337到宜家都換咗14部機.....

iPhone 4一出就買,四年了

TOP

只要你想,用十年都得,我估多數人換機都係身痕

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

iPhone 4一出就買,四年了   X2

TOP

iPhone 4一出就買,四年了   X2
jed68 發表於 2014-11-11 18:49    iPhone 4一出就買,四年了   X3, 剛換6仔比太太, 接手佢I5

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

4S用了2年零10個月

TOP

iPhone 4一出就買,四年了   X4

TOP

Iphone 5用了2年!

TOP