Ios問題

依家用緊既係5s 8.1.2 用左一年多啲
部機個電量唔知點解會由30幾之後即跌落十幾
通常都係低電量果時先會 其他時候係跌得好正常 粒電都用到六七個鐘
另外 有時係鎖機黑mon果時 有人打黎既時候
正常向右一掃就聽得
唔知點解要掃幾次先聽到有時會卡左係中間
我已經試過將部機重置清楚所有內容和設定之後再回復
都係咁應該要點做呢謝謝

部機個電量唔知點解會由30幾之後即跌落十幾-----電池瓜得既病症

唔知點解要掃幾次先聽到有時會卡左係中間------人品問題 吾好彩既品質問題....你要睇下apple有無心整好ios8 -問題天天都多

TOP