iphone 5講電話斷斷續續

本身用緊csl無咩事
轉左peoples後
講電話就會斷斷續續
換過一次sim 卡都係咁
出咩事?

可能某區手機網絡問題,也可能是手機問题。

TOP

我5S用左peoples 都係咁

TOP

好明顯係個台問題

TOP

好明顯你自己知道答案啦

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP