iphone 6 為何相片不見了

請各位大師兄幫幫忙,我部i phone6里面的相片,有時會睇到全部,有時又全部不見了,应該硬件問題定系軟件問題?保養期已過了,