iPhone 7/7+ - 真用家討論區

本帖最後由 ncl 於 2016-9-17 23:11 編輯

大家覺得個HOME BUTTON點?? 我就覺得怪怪地,按落去個感覺係部機震。
有時會比個錯覺我,以為個底蓋合唔埋,拍下拍下咁。

大家有無買埋APPLECARE+?????????????
個員工話唔跟機買埋,之後後尾買返,部機要留過夜檢查先可以加APPLECARE

同埋大家部IPHONE 7 角位斜睇有無好似漏光既感覺??