i7亮黑與灰黑正面沒有分別

加了外套完全冇分別,点解大家搶得咁激烈?

唔好用套吧…

TOP

唔好用套吧…
清仔 發表於 2016-9-18 11:09

夠環保

TOP

回覆 1# netboyepc


唔用套就係為左爽

TOP

亮黑不帶套好多指紋啊..

TOP

由4到今日都不用套揮手區

(反正就算包晒膠, 收機佬硬屈二三百邊度花邊度有撞過...)

TOP

搶. 大半係因為用來炒. 小半係自用. 但炒完我估無乜人真係用. 因為就係好難打理. 想放二手一定壓價. 唔諗放二手就OK.

TOP

亮黑不帶套好多指紋啊..
kami208 發表於 2016-9-18 11:58我去舖頭睇真皮銀包,我話呢隻皮好易花;
個sales話,呢d係個人風格,個銀包隨自己使用,變成自己的signature!

亮黑都可以有自己獨有個性花紋的signature

TOP

又有紋有路喎。

TOP

因為係新色

TOP