3310 vs KaiOS連絡人同步

3310可以用藍芽連接安桌手機,將通訊錄成個搬過去
Kai就可以連結谷歌戶口或outlook戶口同步
但神怪係當有電話入,Kai會睇唔到來電者名字,只見號碼,而3310係冇問題