HTC D2 神奇死點????

我部d2都用左兩年咁上下啦
上兩個月訓覺前叉前發現多左三點死點!!!
心情直落谷底...之後d死點仲越來越多
d死點集中係一個位置 時間鐘數個位
hardreset 同 reboot 時都係黑色一點點!!!

近上星期發現死點變少了
頭先剛剛睇部機 ....冇曬死點...

有冇師兄試過呢個case???
我係咪應該立即去trade 左部機去好....