Nokia Lumia國內的RoadShow

WPDang的Nokia Lumia 武汉站巡演的報導:

Nokia Lumia國內的RoadShow 的短片