Windows 10 Mobile地圖終於可以下載香港離線地圖?

頭先有一個通知,話地圖有更新,入面個Here變左2017
點知發現新增地圖度多左香港及澳門的選擇

離線地圖唔係有左好耐嫁啦咩

TOP

頭先有一個通知,話地圖有更新,入面個Here變左2017
點知發現新增地圖度多左香港及澳門的選擇 ...
winphoneboy 發表於 2017-1-27 22:18


上10之後一直都有香港及澳門的離線地圖的.

TOP

多謝樓上兩位,可能之前我miss左

TOP

又想騙人用錢買這個PHONE.

TOP