MP3 用千千嵌歌詞到內MP3後 電話不能顯示歌詞

但用千千可以看到(用千千可以自找嵌到MP3,又可以自動找歌詞)
點知電話系睇吾到=.=
我想知點先可以系電話看到歌詞
又吾想分多個檔出來
我想歌詞嵌到MP3後都可以看到
上網看左好耐都吾知點攪

有沒有APP 可以做到?

TOP