Samsung 裝置安全性

Samsung 有個智能管理器, 裡面有個裝置安全性可以啟用, 偵測惡意軟件, 但係唔知會唔會啟用後, 一直在背後工作, 咁會好耗電, 其實係未啟用後, 就會不斷在背後工作呢, 還是手動偵測時才工作?

作爲***用家我都想知

via HKEPC Reader for Android

TOP