oepay fps 比朋友

default 點可以轉做 朋友的default 收款機構?我有一個acc,個default 係朋友的default,而唔係八仔做default !!!!


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊