Chrome 會自動打開?

呢幾日返左大陸玩,岩岩訓醒發現有咁既提示
佢自動打開瀏覽器咁恐怖?
可以點樣設定返唔自動離線瀏覽?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊