DIY 維修ppc 5方向制問題

早前部hp 2210個5方向制已經神下神下左好耐, 前日更完全打柴
本着環保精神(銀根短缺), 想自己diy一下換左佢
完本想拆出來去ssp到配, 但d鏍c齡月有功, 用一字批只係開到一半數量星字鏍c...
睇來要去買星批先得...

係yahoo拍賣到搵到張相, 想問下紅圈個5方向制係乜野型號??
係ssp到買唔買到??
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

早前部hp 2210個5方向制已經神下神下左好耐, 前日更完全打柴
本着環保精神(銀根短缺), 想自己diy一下換左佢 ...
timna 發表於 2010-2-28 00:49    99%買唔買到

TOP

返深圳賽格慢慢找下可能找到!

TOP