help,識2極管&電容ching入一入...

本帖最後由 samshum2 於 2010-9-27 21:18 編輯

我讀緊二極管&電容
但唔知以下兩個電路可以將12v ac電 轉為更高電壓
請高手解釋一下,plz!!!

圖片網址
http://www.myphotos.yahoo.com/s/20xaytw94tya56flxvjb

死圖....

TOP

我讀緊二極管&電容
但唔知以下兩個電路可以將12v ac電 轉為更高電壓
請高手解釋一下,plz!!!

...
samshum2 發表於 2010-9-27 19:46


我唔喺高手, 只是睇唔到你指邊2個電路。

TOP

死圖....
但我盡量答少少, 唔知有無幫助...
如果要升高電壓, 一定要用火牛啦, 而升壓o既火牛電路必須輸入同輸出o既電都係ac
至於二極管又名整流子, 顧名思義, 限制某一方向電流, 達至電流單方向流動的效果
二極管可用黎將ac整流為dc, 多數配合電容(穩壓)使輸出電流(dc)電壓較平穩

TOP

TOP

CHING知唔知上載去邊先可以比你地睇到個圖?

TOP

死圖....
但我盡量答少少, 唔知有無幫助...
如果要升高電壓, 一定要用火牛啦, 而升壓o既火牛電路必須輸入同 ...
chakkan2006 發表於 2010-9-27 20:56e個好似唔使用火牛wo

TOP

我讀緊二極管&電容
但唔知以下兩個電路可以將12v ac電 轉為更高電壓
請高手解釋一下,plz!!!


圖片網址
...
samshum2 發表於 2010-9-27 19:46


你的圖, 第一張是半波兩倍壓的電路, 第二張是半波三倍壓的電路。 算是教科書裡的標準教學電路了。

TOP

你的圖, 第一張是半波兩倍壓的電路, 第二張是半波三倍壓的電路。 算是教科書裡的標準教學電路了。 ...
SAGAQWE 發表於 2010-9-27 21:12可唔可以解釋一下點解會甘...我同我班同學得唔明,走去問呀sir...佢又講唔明...
好擔心以後成績...

TOP

本帖最後由 SAGAQWE 於 2010-9-28 20:37 編輯
可唔可以解釋一下點解會甘...我同我班同學得唔明,走去問呀sir...佢又講唔明...
好擔心以後成績... ...
samshum2 發表於 2010-9-27 21:16

其實你應該詳細看你讀的書本, 而不是在網上問, 倍壓電路並不能在這裡簡單的三言兩語便說明白。你先搞明白二極管+電容的整流電路,明解了濾波電容的作用及它兩端的峰值電壓從何而來後, 便會明白倍壓電路只是由多個峰值電壓的疊加而成。

TOP