mouse 方向反轉

用開的滑鼠忽然方向反轉, 本來向左變向右, 向上變向下.
是否有地方鬆脫

你是否在控制台(滑鼠)在(切換主要和次要按鋰鈕)方格內打勾.

TOP

回復 2# yhcheng28

不是, 在滑動無線mouse時, 上下左右反轉左. 試是過裝到其它電腦都一樣

TOP

師兄反轉左隻mouse來用呀

TOP

有冇自己整過先 ?

TOP

可能係MCU 個program 傻左,拆電一陣令佢reset再試

TOP

樣樣都試過, 可惜都唔得

TOP

極難得的難題

TOP

用落第二部腦係咪都係咁?

TOP

用落第二部腦係咪都係咁?
ccu 發表於 2011-9-12 20:36


都係咁

TOP