DIY翻新層架

用舊層架改做嘅新層架,要包膠,鋸板,重新度位開孔上鏍絲.
晏晝整咗個半鐘,夜晚整咗三個半鐘,終於大功告成.其實本身係IKEA啲楓木層架,
先去旺角賣牆紙嗰條街啲牆紙舖買咗卷木紋貼紙,
一卷大約$145,一卷可以貼好多嘢!
我貼晒成個架都無用到10份1.

之後返嚟用電鋸(即梳)鋸好啲木尺吋,
再續塊板貼好貼紙(本身啲板舊晒好樣衰),
最後度位開孔(左右直身個支架開孔先再上縲絲會好入啲),
再用2"半鋼牙縲絲上實啲層板就得.

P.S.地下唔平,個架郁吓郁吓,我用咗兩蚊就解決!
係用兩個一蚊銀"攝"返平佢就得.

無聊分享,不喜勿插,謝!
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

整得好有心機, 十卜 ching 繼續 diy 野

TOP