help!!!開關制

請問邊度有這種開關制賣?點叫?
中間個制成日跌出黎


有無其他制代替?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

回復 2# wckwok99

其勝有嗎?12mmx12mm左右

TOP

回復 3# 高級嘍囉
thank you ching.

TOP

回復 8# logoff


    只係個粒開關跌出黎
周邊個低座無跌

TOP

回復 9# 高級嘍囉


    yes. on study desk.

TOP

回復 14# hon829


    今晚開黎睇下

TOP

回復 12# KL_KL


"華輝" 近邊頭   ?西九龍中心?

TOP