Taobao 買蛇網去邊間好?

Taobao 買蛇網去邊間好?

要平,令,正

Taobao 買蛇網去邊間好?

要平,令,正
CorsairX 發表於 2012-5-13 18:39

師兄咁問法會唔會令人難以,或者係唔敢回答呢?

TOP

我在這間買過其它野ok.
http://coolfan.taobao.com/

TOP

蛇網我有一堆多左起度, 你要咩色?

TOP

回復 4# 大教宗


    黑色 :DD

TOP