EPC官方竟然用冒牌Samwa指針萬用表拍片

http://www.facebook.com/photo.php?v=10150980780943946
出街野就小心D啦,唉

出街野就小心D啦,唉
人中之龍 發表於 4-8-2012 06:28 PM    可能人地私家既呢

TOP

你自已用乜都無問題,不過出街就..............
俾人話仲話無計

TOP

如何得知是假 ?!

TOP

如何得知是假 ?!
fred2088 發表於 2012-8-4 07:31 PM


Sanwa同Samwa
唔駛多講啦
DIY版版友一睇就知乜事

TOP

仲要搵隻正貨SANWA墊底

TOP

仲要搵隻正貨SANWA墊底
icefire 發表於 2012-8-4 19:35

我覺得係特登

利申: 好耐之前我都有隻叫"SUNWA"

TOP

根本系兩隻唔同牌子,做乜話人地冒牌.

TOP

好似SUNY&SAMSANG,和SONY&SAMSUNG根本就係唔同牌子

TOP

名稱串法相似,而且 Logo 的字款也相似,實有抄襲之嫌,不能以串法不同作為辯解。

印象中,以前大陸有隻 W&W's 朱古力,不但名似,連 Logo 所用的字款都同 M&M's 相似,結果被 M&M's 告侵權。

TOP