WIFI 天線解剖

如下圖  真係好簡單...........

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

假天線

TOP

假天線
raywan 發表於 2014-9-3 16:08    E條係原裝Buffalo router 果條天線

TOP

其實天線入面真係冇咩野... 一條線加幾塊片, 就咁係多

TOP

其實天線入面真係冇咩野... 一條線加幾塊片, 就咁係多
hirodo 發表於 2014-9-3 16:18    就係冇咩野,  果D話10dB 果D天線  真係得條導體,  賣到勁貴

TOP

如下圖  真係好簡單...........
poonpoon098 發表於 2014-9-3 16:02


天線唔易做架

铜丝党再度出击-12DB全向铜丝天线全程制作与测试:
http://wenku.baidu.com/view/5eb5a17302768e9951e738bc.html

免费无线上网技巧及天线制作(重新排版):
http://wenku.baidu.com/view/f7b1572a3169a4517723a3f5.html
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

天線本來就係咁簡單最緊要呎吋準確配合應用波長.

TOP

新高登樓上長長短短有得睇。

TOP

雙頻天線仲簡單,就咁一塊冇嘢嘅PCB

TOP

雙頻天線仲簡單,就咁一塊冇嘢嘅PCB
Chick 發表於 2014-9-4 11:34    有冇圖睇ya   ching

TOP