DIY呢個作品材料要幾錢?

本帖最後由 sailoralan 於 2014-10-11 19:33 編輯

DIY呢個作品材料要幾錢?

最低可以係$0
執垃圾去砌~

TOP

最低可以係$0
執垃圾去砌~
funfunhk 發表於 2014-10-11 19:38


邊到有咁多咁細塊既木執?

TOP

本帖最後由 Charcoal99 於 2014-10-11 20:53 編輯

有的,你自己沒留意而已,工廠區貨運卡板,當然大小要自己再裁﹐循環再造,還保D。
貨運卡板

TOP

邊到有咁多咁細塊既木執?
sailoralan 發表於 2014-10-11 20:14    一塊卡板已經可以介開好多細塊了~
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

入面應該要有主體骨架?

TOP

最低可以係$0
執垃圾去砌~
funfunhk 發表於 2014-10-11 19:38    釘唔洗錢咩

TOP

釘唔洗錢咩
1919 發表於 2014-10-12 00:15    我連釘都有執過(生鏽的一大盒)

TOP

識起釘的話卡板釘也可以Reuse.

TOP

把遮要錢啦呱.......: p

TOP